CPD- modules

Alle CPD-modules in de Hospital Pharmacy Education Hub zijn geschreven door ervaren ziekenhuisapothekers en bevatten de beste werkmethoden, en de nieuwste ontwikkelingen in apotheektechnologie en veilige bereiding van medicijnen.

Er worden regelmatig nieuwe modules toegevoegd, dus controleer regelmatig op updates van onderwerpen die u belangrijk vindt. Schrijf u in voor het ontvangen van meldingen wanneer er nieuwe modules gemaakt worden op de site. Neem contact met ons op als u suggesties heeft voor toekomstige modules!

Lijst met modules

Het uitvoeren van een chemische ontsmettingsstrategie voor gevaarlijke medicijnen

Auteur : Dr Nicolas Simon

De module behandelt de problematiek romdom het ontsmetten van faciliteiten waar gevaarlijke medicijnen worden bereid.

Ga naar module

Belangrijke vragen over wie er in ziekenhuizen risico loopt op blootstelling aan gevaarlijke medicijnen

Auteur : Dr. Ana Herranz

Dr Ana Herranz is apotheker en Operations Manger bij het ziekenhuis Gregorio Marañón in Madrid (Spanje) met 18.000 bedden. Ze moet ervoor zorgen dat patiënten de juiste medicijnen op een veilige manier aangeboden krijgen.

Ga naar module

Belangrijke kwesties bij de risicobeoordeling van gevaarlijke medicijnen

Auteur : Mark Santillo

Mark Santillo geeft antwoord op belangrijke vragen over wat een goede risicobeoordeling van gevaarlijke medicijnen inhoudt en geeft aan waarom beoordelingen vaak mislukken.

Ga naar module

Wat is de juiste procedure voor het veilig verwerken van gevaarlijke medicijnen?

Auteur : Johan Vandenbroucke

Ziekenhuispersoneel, patiënten en bezoekers lopen allemaal een risico als gevaarlijke medicijnen niet veilig verwerkt worden. In deze module onderzoeken we de beste werkwijzen voor de preparatie, toediening en het afvalbeheer van deze medicijnen.

Ga naar module

Een handleiding bij de richtlijnen: gevaarlijke medicijnen in de ziekenhuisomgeving

Auteur : Marta Trojniak

Vergelijk in deze module hoe de “do’s and don’ts” voor medicijnpreparatie verschillen in Europa en ontdek hoe internationale richtlijnen van invloed kunnen zijn op uw werkpraktijken.

Ga naar module

Innovatieve farmacotherapieën

Auteur : Andrew Parsons

Als apotheker bent u de expert van het ziekenhuis op het gebied van medicijnen en gezondheidszorgtechnologie, werk uw kennis van de nieuwste ontwikkelingen in dit veld dus bij met deze module.

Ga naar module

Hoe wordt productkwaliteit en -integriteit gegarandeerd tijdens de route van flacon naar ader?

Auteur : Johan Vandenbroucke

Alle gezondheidszorgmedewerkers, en in het bijzonder ziekenhuisapothekers, moeten zich bezig houden met de zorg voor kwaliteit van injecteerbare medicijnen. In deze module worden de technologieën besproken die gebruikt worden om productintegriteit te houden van preparatie tot toediening.

Ga naar module

Wie moet in een ziekenhuisomgeving beschermd worden tegen gevaarlijke medicijnen?

Auteur : Johan Vandenbroucke

Sommige medicijnen zijn gevaarlijker dan andere, en er dienen passende beschermingsniveaus toegepast worden door ziekenhuismedewerkers die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid.In deze module worden risicobeheerstrategieën besproken.

Ga naar module